Υγρασία στα Κτίρια

Συνήθη προβλήματα υγρασίας

Συνήθη προβλήματα υγρασίας στα κτίρια

Η διάγνωση και ο ακριβής εντοπισμός της αιτίας του προβλήματος της υγρασίας σε ένα κτίριο δεν είναι πάντοτε εύκολο έργο. Πολύ περισσότερο η αντιμετώπιση του εάν δεν έχουν γίνει οι ενδεικνυόμενες εργασίες από την αρχική φάση της κατασκευής. Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων δεν αποτελεί λύση, διότι εάν δεν εξαλειφθούν τα αίτια, το πρόβλημα θα επανέλθει και τυχόν λαθεμένη αρχική αντιμετώπιση του συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος η και αδυναμία τελικής επίλυσης του. Οι άνθρωποι της ECO ΤΕΧΝΙΚΗ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία και βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων υγρασιών.

Κατωτέρω δίνονται ενδεικτικά οι συνηθέστερες αιτίες εισόδου υγρασιών στα κτίρια:

Προβλήματα υγρασιών στα υπόγεια

Φωτογραφίες από μονώσεις υπόγειων τοιχίων

Προβλήματα υγρασιών στα δώματα και μπαλκόνια

Φωτογραφίες από μονώσεις σε δώματα

Προβλήματα υγρασιών στους τοίχους των προσόψεων

Επικοινωνήστε μαζί μας και ρωτήστε μας!

Click to access the login or register cheese