Μονώσεις - Θερμομονώσεις

Κάθε είδος μόνωσης στον οικοδομικό τομέα

Μονώσεις - θερμομονώσεις κτιρίων

Η εταιρεία μας ασχολείται με κάθε είδους μόνωση στον οικοδομικά τομέα. Συγκεκριμένα:

Μόνωση κτιρίων

Η μόνωση ενός κτιρίου αποτελεί, μετά την στατική του επάρκεια, το πιο σημαντικό στοιχείο στην κατασκευή του. Η μόνωση πρέπει να προστατεύει το κτίριο από τις εξωτερικές επιδράσεις που υφίσταται (αέρα, βροχή, χιόνι, ηλιακή ακτινοβολία) και να εξασφαλίζει τις συνθήκες άνεσης και υγιεινής στους ενοίκους.
Συνεπώς σε κάθε κτίριο πρέπει να εξασφαλίζεται αφενός η σωστή υγρομόνωση όλων των στοιχείων του (υπογείων, δωμάτων, τοίχων) και αφετέρου η σωστή του επένδυση με θερμομονωτικά υλικά τα οποία θα περιορίσουν την μετάδοση της θερμότητας από και προς το περιβάλλον.
Χωρίς σωστή υγρομόνωση το νερό μπορεί να επιδράσει στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, να οξειδώσει τον οπλισμό και να μειώσει έτσι την στατική του επάρκεια. Επιπλέον οι υγρασίες μπορεί να δημιουργήσουν διάβρωση των τοίχων, των σοβάδων, οροφών και σοβαρές ζημιές στα αντικείμενα και στην περιουσία που υπάρχουν στο εσωτερικό του. Ακόμη η υγρασία μπορεί να ακυρώσει κατ΄ουσίαν την θερμομόνωση και να αυξήσει τις θερμικές απώλειες του κτιρίου. Ο ρόλος συνεπώς της υγρομόνωσης είναι καθοριστικός για την έλλειψη προβλημάτων υγρασιών και την μακροβιότητα ενός κτιρίου.

Η σωστή θερμομόνωση ενός κτιρίου και γενικότερα ο σωστός σχεδιασμός του κελύφους του, εξασφαλίζει την ευχάριστη διαμονή των ενοίκων με μείωση των ενεργειακών δαπανών σε θέρμανση, ψύξη και κλιματισμό. Το αρχικό μεγαλύτερο κόστος για την θερμική επένδυση του κτιρίου, αποσβένεται πολλαπλά στο λειτουργικό του κόστος κατά την διάρκεια της ζωής του. Όσο μεγαλύτερο πάχος θερμομόνωσης τοποθετείται σε ένα κτίριο, τόσο μειώνουμε το λειτουργικό του κόστος, τα έξοδα δηλαδή για πετρέλαιο/αέριο θέρμανσης και ηλεκτρικό ρεύμα για τα ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα και επιβαρύνουμε λιγότερο το περιβάλλον. Η θερμομόνωση συνεπώς αποτελεί πραγματικά μία επένδυση σε κάθε κτίριο και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια πολυτέλεια που την επιβάλλουν απλώς οι κανονισμοί.

Η εταιρεία ECO – ΤΕΧΝΙΚΗ με την πολύχρονη εμπειρία της αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή ολοκληρωμένης μόνωσης (υγρομόνωση – θερμομόνωση) ενός κτιρίου χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά των μεγαλύτερων κατασκευαστών μονωτικών υλικών (ISOMAT, ALCHIMICA, VELOSIT, RÖFIX, SIKA, PENETRON, BAUDER, RAVAGO).

Επικοινωνήστε μαζί μας και ρωτήστε μας!

Click to access the login or register cheese